ایران تب دارد این روزها

ایران تب دارد این روزها وطن درد دارد این روزها این روزها نه تنها برای کشته شدگان وطن باید عزا دار بود. بلکه باید برای هزاران بازداشت شده که با شکنجه و تجاوز و اعدام قرار است جلوه تلخ دیگری از زندگی را ببینند نیز رخت سیاه به تن کرد . سرزمینی که تنها در …

مطالعه کامل