برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

Europe, stop supporting mullahs. I’m Mahsa Amin

Europe, stop supporting mullahs.
I'm Mahsa Amini

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند