مهسا امینی

مهسا ایران ، چهل روز است که نامت رمز اتحاد است به یادت شمعی میافروزیم چهل روز از قتل حکومتی مهسای ایران می گذرد . چهل روز است که مردم جهان در خشم و انزجار از قتل های حکومت اسلامی به ستوه آمده و در پشتیبانی از مردم ایران به خیابان ها آمده اند . …

بیشتر بخوانید

Europe, stop supporting mullahs. I’m Mahsa Amin

Europe, stop supporting mullahs. I’m Mahsa Amini

بیشتر بخوانید

سکوت جایز نیست

با توجه به #اعدام ها و سکوت خبری زندانیان سیاسی و دو تابعیتی و دادخواهان *سکوت جایز نیست*  من، تو ما همگی خانواده مبارزین دربند هستیم ، صدای #ناهید_شیربیشه ، #توماج_صالحی ، #جمشید_شارمهد و…… باشیم بیایید صدای مبارزین در بند باشیم .

بیشتر بخوانید

ایران تب دارد این روزها

ایران تب دارد این روزها وطن درد دارد این روزها این روزها نه تنها برای کشته شدگان وطن باید عزا دار بود. بلکه باید برای هزاران بازداشت شده که با شکنجه و تجاوز و اعدام قرار است جلوه تلخ دیگری از زندگی را ببینند نیز رخت سیاه به تن کرد . سرزمینی که تنها در …

بیشتر بخوانید