برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

حق_آزادی_انتخاب_پوشش

حق_آزادی_انتخاب_پوشش

در روز جهانی حجاب ، مصادف با اول فوریه
بعنوان یک زن ، یک زن ایرانی که این حق از من و ما گرفته شده است
اعلام میکنم
نه به حجاب اجباری

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند