برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نه به قرارداد ۲۵ ساله با چین

ما در سپیدار معتقدیم معاهده با کشور چین از معاهده ترکمانچای نیز ننگین تر است . ما معتقدیم خاک و آب کشور ایران فروشی نیست و برای تمامیت ارزی کشورمان مبارزه می کنیم. هر گونه معاهده ای که سفره ایرانیان را رنگین نکند و فقط سودی برای حکومت داشته باشد سندیت نداشته و غیرقانونی است.

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند