Press enter to see results or esc to cancel.

از کما برخیز

ازکما برخیز و دشمن را به زیر خاک کن کاوه سان خنجر فرو بر سینه ضحاک کن
شعر و دکلمه : ویداطهرانی

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند