Press enter to see results or esc to cancel.

نه به حجاب

سه شنبه ۲۱ تیر، روز شرم‌آورِ گرامیداشتِ ⁧ #حجاب و #عفت ⁩، ما در مقابل حکومت می‌ایستیم.

‏در حکومتی که یکی از ابتدایی‌ترین حق شهروندی که انتخاب پوشش هست را از زنان کشورش محروم می‌کند، چطور می‌شود به گرفتن حق‌های دیگر فکر کرد؟!
‏زنان ایران هر جا که هستین در روز ⁧ #۲۱تیر ۱۴۰۱⁩ ، حماسه ساز شوید تا مشت محکمی به رژیم آخوندی بزنیم . «نه روسری نه تو سری ، رهبر منم رهبر تویی ، فریاد کن آزادی» این صدای زنان شجاع و مبارز ایران است. ⁧
ما همگی در کنار هم با #اتحاد و #همبستگی فریاد میزنیم ‏⁧ #حجاب_بی_حجاب⁩ ‏⁧ #نه_به_حجاب_اجباری

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند