Press enter to see results or esc to cancel.

زنان و تلاش برای آزادی

در این صفحه به نمایش ویدئوهایی از تلاش زنان برای رسیدن حقوق خود می پردازیم . در باز شدن ویدئو ها صبوری کنید

زنان و دختران در سرتا سر جهان همیشه نشان دهنده 

عشق ، هنر و زندگی بوده اند و هستند 

نفس تازه باید کشیدن خلایق 

انسان 

کاری از : مریم جلالی 

شعر : هادی خرسندی 

آهنگ : مجید خستوان 

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟ 

 

آزادی و یا آزادیخواه!

آیا ما، نسل ما، فعالان و مبارزان مدنی و سیاسی ما و آیا ایران ما به بلوغ و درک آزادی رسیده ایم؟

به تشخیص تفاوت آزادی با تصور آزادی رسیده ایم؟

هما ناطق پژوهشگر و استاد دانشگاه، این بانو در دانشگاه تهران و سوربن محقق در زمینه تاریخ مشروطیت و قاجار بودند، و آنچه را بیان می‌کنند که به وضوح این سالها در میان اهداف تمامی اپوزيسيون های داخلی و خارجی، ملموس و متأسفانه جاری می باشد.

 

زنان در آینه تاریخ معاصر

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند