کمپین بی ناموسی

سپیدار  کمپینی  تحت عنوان کمپین بی ناموسی در اعتراض به خشونت و قتل های ناموسی ، راه انداخته است شما هم  ویدئوهای خود را برای حمایت از این کمپین به سپیدار  ارسال کنید

ویژه برنامه نقد و بررسی قتل های ناموسی

کاری از انجمن سپیدار و با حضور:

  فعال حقوق بشر  بانو سارا امیری
وکیل دادگستری و حقوقدان جناب هوشمند رحیمی
فعال سیاسی بانو فرناز امامی
فعال سیاسی و حقوقدان بانو سفیده سامی
روانشناس و کنشگر مدنی بانو ویدا طهرانی

بخش دوم

بخش نخست

کمپین #بی_ناموسی    #من_ناموس_کسی_نیستم 

ویدئو های ارسالی