برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

اعتقادنامه

سپیدار بعنوان یک گروه فرهنگی ، از آغاز سال 2020 به صورت رسمی و از مارچ 2021 با حفظ بخشی از آرشیو قدیمی همین مجموعه ، با نام انجمن فرهنگی سپیدار و ثبت رسمی در کشور سوئد با اهداف زیر شروع به فعالیت نموده است :

- باور به پرچم سه رنگ شیر و خورشید و تمامیت ارضی ایران

- با نگاهی به فرهنگ کهن ایرانی و ریشه های آن در فرهنگ کورش ، سپیدار به برابری و تساوی کامل زن و مرد در همه موارد باور دارد. 

- سپیدار تلاش به ایجاد همبستگی و اتحاد بین ایرانیان داخل و خارج ایران دارد.

- سپیدار در تلاش است بین کلیه پارسی زبانان دنیا ارتباط و همبستگی ایجاد کند.

- سپیدار در جهت رشد و باروری آزادی اندیشه تلاش می کند.

- احترام به مذاهب و گرایشهای اجتماعی، قومی، جنسیتی مختلف بدون هیچ تعصبی یکی از سرلوحه های سپیدار است.

- سپیدار تلاش دارد در جهت تبادل اطلاعات فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و حقوقی با سازمانها و تشکیلات زنان در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. 

شعار سپیدار

ما سپیدارانیم ، قد برافراشته و ریشه می گسترانیم!

سایبان می شویم . با سرما و گرما می سازیم. در سوگ شاخه های شکسته کمر خم نمی کنیم بلکه بازهم جوانه می زنیم

طبق قوانین این وبسایت از کوکی استفاده می کند